Elinstallationer

Styr och reglerinstallationer

Service

Vi utför alla typer av elinstallationer för industri, kontor, butiker och bostäder. Vi åtar oss mindre uppdrag såväl som totalentreprenader
Automatisering av processer för industrin inom styrning och övervakning. Kundanpassade lösningar från analys till färdigt system.
Vi underhåller dina installationer för ökad driftsäkerhet och förbättrad ekonomi. Med vårt serviceavtal får du den lösning som passar dig bäst.

Belysning

Datatjänster

 
Vad är syftet med belysningen? Vad ska den förmedla mer än ljus? Inom detta område är vi mycket duktiga på att skapa funktionella och snygga miljöer.
Tele- och nätverksinstallationer är ett område under ständig utveckling. Vi ligger i framkant och var först i Västsverige med att blåsa fiberkabel. Inget nätverk är för stort eller för litet för oss.